Oznamy

Harmonogram ultrazvukových vyšetrení

Termín ultrazvukových vyšetrení na ktoré sa neobjednáva viď nižšie. Na danú hodinu dôjdite prosím presne tak, ako je dané. Ak sa Vám to nepodarí, budete zaradená do poradia za objednané pacientky a dôjde ku Vášmu zdržaniu :( . 24.2.2020 o 8,00 hod. 25.2.2020 sa nevykonávajú 26.2.2020 o 8,00 hod. 27.2.2020 o 8,00 hod. 28.2.2020 o 8,00 hod.

Oznam

Ak ste zmenila k 1.1.2020 zdravotnú poisťovňu, rozhodne nám to ihneď nahláste. Vyhnete sa tým prípadným ďalším nedorozumeniam. Ďakujeme

Oznam

V utorky na našej ambulancii ordinuje MUDr. Skladaná Darina :) .