Oznamy

O Z N A M

Objednávanie prostredníctvom objednávkového systému na stránke je dočasne zablokované / ihned ako to situácia dovolí, objednávkový systém spustíme do prevádzky/. Objednáme Vás na základe závažnosti zdravnotného stavu telefonicky alebo mailom. Inak sa na ambulancii pracuje v limitovanom režime. Po zvážení závažnosti stavu sa dohodneme na termíne. Vyhneme sa tak preplnenej čakárni a zbytočnej návšteve v čase, kedy sa už nedajú realizovať laboratórne vyšetrenia. Stále nám plánovanú návštevu hláste vopred. Mailom, telefonicky. Návšteva na ambulancii je možná len s ochrannými pomôckami - rúškom a rukavicami / rukavice su doležite do prichodu do ambulancie.. tu ich poprosím zložiť a naložiť pri odchode/ !!!!

U P O Z O R N E N I E

Prosíme všetky pacientky o zváženie NUTNOSTI vyšetrenia vzhľadom ku šíreniu koronavírusu. Berme, prosím, ohľad aj na tehotné ženy čakajúce v čakárni, u ktorých vyšetrenie nie je možné oddialiť. DETI DO ČAKÁRNE ANI AMBULANCIE NEPATRIA. Využívajte, prosím, telefonické konzultácie ev. konzultácie mailom a vyhnime sa tak preplnenej čakárni. Návšteva na ambulancii je možná len s rúškom a rukavicami.!!!!

Oznam

Ak ste zmenila k 1.1.2020 zdravotnú poisťovňu, rozhodne nám to ihneď nahláste. Vyhnete sa tým prípadným ďalším nedorozumeniam. Ďakujeme

Oznam

V utorky na našej ambulancii ordinuje MUDr. Skladaná Darina :) .