O nás

MUDr. Stela Muránska

Hlavná lekárka
  • Promovala na LF UPJŠ Košice v roku 1998
  • Do atestácie I.stupňa v r.2002 pracovala na Oddelení gynekológie a pôrodníctva v Nemocnici L. Pasteura na Rastislavovej 43 v Košiciach
  • V r. 2001 absolvovala kurz : ultrazvuk v gynekológií a pôrodníctve
  • V r. 2006 absolvovala kurz Fetal Medicine Foundation London na skríning chromozómových abnormalít v 11+0 - 13+6 tg

Bc. Marianna Marjaková

Pôrodná asistentka
  • Študovala na Prešovskej Univerzite v Prešove 2009 – 2012, Fakulta zdravotníckych odborov – pôrodná asistencia
  • 2012 – 2017 – Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, Gynekologicko – pôrodnícka klinika – pôrodná sála – pôrodná asistentka
  • 2017 – 2018 – Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky, Košice – pôrodná asistentka
  • 2018 - 2019 – Železničná nemocnica Košice, Gynekologická ambulancia – pôrodná asistentka
  • 2020 – Centrum prenatálnej diagnostiky, Košice, Gynekologická ambulancia – pôrodná asistentka